om oss

Bogfelts är en välrenommerad, specialiserad och framgångsrik aktör på marknaden för park-och vägbelysning.
Bolaget är i dag verksamt i Stockholms län, Mälardalen och Växjö, med kontor i Danderyd och Örebro.
Vi arbetar långsiktigt och skapar goda relationer. Vi är en pålitlig aktör med god ekonomisk ställning. Bogfelts har erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1989 när det gäller offentlig belysning. Bolaget har vuxit sig större med åren och har idag resurser att erbjuda våra kunder en totallösning.
Vi på Bogfelts är ett serviceinriktat företag som alltid har kundens mervärde i fokus.
Vi på Bogfelts utvecklar ständigt vår personal och dess kompetens för att möta framtidens utveckling inom belysningstekniken.
Bogfelts har drift-och underhållsavtal med kommuner och andra uppdragsgivare för totalt ca 230 000 ljuspunkter. Verksamheten har utvecklats positivt och sysselsätter ca 70 kunniga medarbetare.